Perearsti nimistuga liitumine

Uusi patsiente võtab nimistusse perearst Liina Topp.
Kahjuks on meie keskuse teiste perearstide nimistud täis ja neisse nimistusse võetakse juurde vaid patsientide pereliikmeid (vastsündinud beebid). Lähtudes Eesti Perearstide Seltsi, Terviseameti, Eesti Haigekassa ja Sotsiaalministeeriumi vahel sõlmitud Hea Tahte Leppest me hetkel teiste arstide nimistutesse patsiente  juurde ei võta.  Selgituste saamiseks võite pöörduda Terviseameti poole.

Vastuvõtule registreerumine

Vastuvõtule on vajalik eelnevalt registreeruda Karulaugu Tervisekeskuse lahtiolekuaegadel  telefoni teel- telefon 6300050
E-kirja teel me aegu vastuvõtule ei pane.  Kindla aja kokkuleppimine on oluline järjekordade ärahoidmiseks ning asjatu ukse taga ootamise vältimiseks.  Vaid etteregistreeritud patsientidele saame tagada korrektse vastuvõtu.

 Ka erakorralise haigestumise korral tuleb Tervisekeskusesse eelnevalt helistada ja Teile leitakse sobiv aeg kas perearsti või pereõe vastuvõtule. 

Reeglina on ühe inimese vastuvõtuks ette nähtud 20 minutit. Tervisekeskusesse helistades uurib telefonile vastanud pereõde Teie käest pöördumise põhjust, et leida Teie jaoks parim lahendus- kas osutub vajalikuks telefonikonsultatsioon, perearsti või pereõe vastuvõtt, hommikune või õhtune vastuvõtuaeg, kas tulla vastuvõtule söömata jms. Kui pöördute vastuvõtule mitme probleemiga, siis palume  sellest kindlasti teada anda, et Teile vajadusel pikem vastuvõtuaeg reserveerida. Kui tulete vastuvõtule mitme pereliikmega, siis palume seda aega kokku leppides öelda. 

Kui te ei saa mingil põhjusel kokkulepitud ajal vastuvõtule tulla, andke sellest palun esimesel võimalusel teada kas telefoni või e-kirja teel!

E-kiri

Tervisekeskuse e-postiaadress on tervisekeskus@karulaugu.ee

E-kirja teel saab aegsasti tellida pikendatavaid retsepte, lühidalt nõu küsida, edastada meile teie poolt läbitud uuringute tulemusi või muud infot. E-kirjadele vastatakse  esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 2 tööpäeva jooksul.  

NB! Mailikonsultatsioon ei sobi ägedate terviseprobleemide lahendamiseks, samuti ei saa e-maili teel leida sobivat vastuvõtuaega. Samuti pole mõistlik saata retseptisoove e-mailile samal päeval, kui lõppevad ravimid. E-maili teel me analüüside ja uuringute tulemusi  ei kommenteeri.

Seega-  esmase kontaktina on alati mõistlik pigem helistada, et leida Teie küsimusele/murele kiireim lahendus!

Koduvisiit

 Koduvisiidi vajaduse üle otsustab perearst või pereõde igal konkreetsel juhul eraldi. Tuleb arvestada, et koduvisiidil on diagnostika- ja ravivõimalused piiratud, sest puudub võimalus täiendavateks analüüsideks ja uuringuteks. Üldjuhul teevad perearst ja pereõde koduvisiite raske liikumispuudega inimeste juurde ja selle vajaduses on kindlasti vajalik eelnevalt kokku leppida. Koduvisiit on tasuline teenus.

Saatekirjad

Saatekiri on meditsiinidokument, mis oma olemuselt on kahe arsti vaheline konsultatsioon. Saatekiri eeldab patsiendi ärakuulamist ja läbivaatust, sageli (kuid mitte alati) ka analüüside või uuringute tegemist. Saatekirja saamiseks on kindlasti vajalik eelnev visiit perearsti juurde.
N.ö. pikaajalisi saatekirju perearstid enam ei väljasta. Kui eriarst on teid tagasi oma visiidile kutsunud, teeb ta selle kohta vastava märke www.digilugu.ee ning see märge on ka saatekirja eest. Kui selline märge puudub, siis jääb suunamine ikkagi perearsti otsustada.

Pereõde saatekirju eriarsti konsultatsioonile ei väljasta. 

Tõendid ja töövõimetuslehed

Töövõimetuslehe või tõendi vajadusest tuleb meile koheselt teada anda, eelistatult telefoni, nädalavahetusel haigestudes või väljaspool tervisekeskuse lahtiolekuaegu e-kirja teel Tagantjärele me töövõimetuslehti ega tõendeid ei väljasta.   Tõendeid ametikoolidesse sisseastumiseks ja laagritesse me ei vääljasta, 


Analüüside ja uuringute vastused

Analüüside ja uuringutulemuste vastuste teadasaamiseks palume teil reeglina järgneval tööpäeval ise helistada terviseksekuse üldnumbril. Analüüside ja uuringute tulemused lähevad üles ka patsiendiportaali www.digilugu.ee
Tervisekeskuse personal kontakteerub ise patsiendiga vaid väga erandlikel juhtudel!

Abi väljaspool tööaega

PEREARSTI NÕUANDETELEFON 1220 on üleriigiline telefon, kust saab meditsiinilist nõu 24 tundi ööpäevas eesti ja vene keeles. 1220 telefonilt saab nõu lihtsamate terviseprobleemide korral, juhiseid esmaseks abiks ning vajadusel ka infot tervishoiu korraldust puudutavates küsimustes.Helistamisel ei tuvastata helistaja isikut, helistada ja nõu küsida võivad ka ravikindlustuseta inimesed.

1220 on lauatelefonilt helistades esimesed 5 minutit helistajale tasuta, edasi kehtib kohaliku kõne hind. Mobiiltelefonilt helistades kehtib kohe helistamise algusest paketipõhine telefoniminuti hind.

Abi saab ka tasulisel nõuandetelefonil "Lastearst kuuleb" 1599.

Mürgistusteabekeskuse telefon 16662 on avatud helistamiseks ööpäevaringselt.
Telefoniliinile helistamine on anonüümne ning kohaliku kõne hinnaga. Välismaalt helistamiseks on number (+372 ) 626 93 90(+372 ) 626 93 90.

 Üleriigiline Ämmaemanda Nõuandetelefon 12252 töötab ööpäev läbi, samuti nädalavahetustel ja riigipühadel. Kohest professionaalset nõu ja vastuseid Teie küsimustele annavad pikajalise kogemusega ämmaemandad. 

Emotsionaalsete probleemide korral www.eluliin.ee . Telefon 6558088 eesti keeles ja 6555688 vene keeles.


Erakorraline abi (ööpäev läbi): 

Lähimad valveapteegid (avatud 24h)  asuvad Tallinnas

- Tõnismägi 5 (tel: 644 2282)

 - Vikerlase 19 ( tel: 638 4338)


Tõeliselt erakorralise probleemiga tuleb pöörduda erakorralise meditsiini osakonda või kutsuda kiirabi!

  • Tallinna Lastehaigla valvetuba ja traumapunkt (Tervise 28)
  • Põhja- Eesti Regionaalhaigla erakorralise meditsiini osakond (Sütiste 19)
  • Põhja-Eesti Regionaalhaigla Psühhiaatriakliiniku valvetuba ( Paldiski mnt 52)
  • Ida- Tallinna Keskhaiga (Ravi 18) erakorralise meditsiini osakond
  • Lääne-Tallinna Keskhaigla (Paldiski mnt 68) erakorralise meditsiini osakond
  • Kiirabi 112